Obchodní podmínky

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Nákupní řád

Pro nakupování v tomto internetovém obchodě není povinná registrace. Tu lze v případě Vašeho zájmu provést kliknutím na "Nová registrace" v levém sloupci nahoře a vyplněním registračního formuláře. Po jeho vyplnění obdrží kupující registrační údaje na jím uvedenou e-mailovou adresu. Pokud je kupující již zaregistrován, přihlásí se vyplněním políček E-mail a Heslo vpravo nahoře. Pokud kupující zapomene své heslo, po kliknutí na "Zapomenuté heslo" vlevo nahoře a vepsání své emailové adresy, kterou kupující uvedl při registraci, mu budou na uvedenou adresu jeho registrační údaje zaslány. Prohlížet jednotlivé položky internetového obchodu je možné i bez registrace. Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií.
Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku. U některých druhů zboží je možno vybrat z více barevných variant, některé jsou zobrazeny, u některých je pouze slovní popis.
Zboží lze objednat kliknutím na ikonu koupit, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem lze vybírat a ukládat do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Obsah košíku je viditelný v pravé horní části obrazovky.
Do košíku pro ukončení objednávky nebo pro prohlížení se lze dostat kliknutím na odkaz "Obsah košíku" vpravo v hlavičce stránky. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko "Přepočítat". Pokud bude kupující chtít některou z položek košíku vymazat, klikne na ikonu červeného "X".
Pokud chce kupující objednávku odeslat, klikne na nápis "Přejít k objednávce", zvolí odpovídající způsob odběru a platby, zkontroluje a příp. doplní své dodací a fakturační údaje a stiskne "Odeslat". Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující potvrzující email na jím uvedenou e-mailovou adres). Objednávka je závazná.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.

 

Reklamační řád

Záruka za jakost zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je-li však na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu: SVITAP J.H.J. spol. s r.o., Kijevská 423/8 , 568 02 Svitavy nebo na e-mail: mozaika@svitap.cz. V oznámení o závadách uvede zejména jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo.
Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného zboží (byl-li spolu s výrobkem dodán).
V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů vyplývajících z formuláře elektronické objednávky. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Platby přijímáme na číslo účtu:

CZK 123-3856400267/0100
EUR 123-3856480287/0100
IBAN: CZ64 0100 0001 2338 5648 0287

Údaje o prodávajícím:

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
IČO: 465 09 755
DIČ: CZ46509755
sídlo: Kijevská 423/8, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

MenuX

InformaceX